Aktualności

Rekrutacja do programu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów zaprasza studentów i pracowników do udziału w projekcie współpracy edukacyjnej  z uczelniami partnerskimi w Chinach, Gruzji, Rosji oraz na Ukrainie. W ramach akcji KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ proponujemy:

  • wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym do uczelni zagranicznej
  • wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów w terminie do 29 listopada 2016. Wyjazdy objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.