Informacja o programie

Informacje o programie Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pozyskał środki finansowe na realizację projektu współpracy edukacyjnej z krajami partnerskimi w roku akademickim 2016/2017. Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. Do udziału w projekcie  zostały zaproszone uczelnie wyższe z Chin, Gruzji, Rosji oraz Ukrainy. Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmuje:

  • przyjazdy oraz wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
  • przyjazdy oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej,
  • przyjazdy oraz wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Studenci i pracownicy uczelni ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni w ramach ogłoszonej rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy mobilności zarówno z uczelni partnerskich, jak i UJK otrzymują dofinansowanie (stypendium) wypłacane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie umowy finansowej, jaką Uniwersytet podpisał z Narodową Agencją Programu Erasmus+. W ramach programu Erasmus+ KA 107 wymiana odbywa się w ramach przyznanych limitów miejsc i jest możliwa wyłącznie z uczelniami, które są partnerami w projekcie w roku akademickim 2016/2017.